Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om at Forsvaret har overtatt Bæreia i Kongsvinger som et velferds- og rekreasjonssenter for veteraner, og hvorvidt det vil komme nok penger til en forsvarlig drift

Datert: 15.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Bæreia i Kongsvinger er igjen overtatt av Forsvaret som et velferds- og rekreasjonssenter for Forsvarets veteraner. Dette er bra og noe undertegnede har jobbet for i flere år. I statsbudsjettet er det ikke nevnt noen sum for driften, men den inngår i den felles posten som går til forsvarsstaben.

Kan statsråden bekrefte at det vil komme nok penger til en forsvarlig drift av Bæreia?


Les hele debatten