Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til fiskeri- og kystministeren

Om å sørge for bedre slepebåtberedskap langs sørlandskysten, med henvisning til at det er gått mer enn tre år siden "Fjord Champion" havarerte utenfor Søgne i Vest-Agder

Datert: 15.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Det er gått mer enn tre år siden "Fjord Champion" havarerte utenfor Søgne i Vest-Agder, men heller ikke i dette statsbudsjettet kom penger til bedre beredskap langs sørlandskysten. Folk spør nå om en ny alvorlig ulykke må skje, før bedre beredskap er på plass. Lekkasje fra en av de mange oljetankerne som passerer i Skagerrak, vil gi svær forurensing. Slepebåtleie blir bevilget til Nord-Norge, men trafikken i Skagerrak er langt større. Jeg spurte også om samme sak i ordinær spørretime 21. mars 2007.

Når vil statsråden ta Sørlandets beredskap på alvor?


Les hele debatten