Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om nye prognoser fra SSB som viser en kraftig vekst i arbeidsledigheten de kommende to år, og hvilke anbefalinger man vil gi i forhold til endring av politikken

Datert: 15.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det er mange store oppgaver som venter på arbeidsministeren, han er en av dem som ikke har grunn til å frykte arbeidsledighet, i hvert fall ikke før kommende valg. Jeg håper at han viser større handlekraft og mer lederegenskaper når det gjelder håndteringen av den varslede økningen av arbeidsledigheten, enn det vi ser når det gjelder NAV.

Det kommer nå inn masse rapporter fra små og mellomstore bedrifter i hele landet om at man går til permittering av ansatte, og at noen også blir sagt opp. Det skaper selvfølgelig uttrygghet i mange lokalsamfunn, særlig i Distrikts-Norge. Det har ikke manglet på advarsler mot Regjeringens industri- og næringsfiendtlige politikk. De har kommet fra Høyre, de har kommet fra de andre borgelige partiene, de har kommet fra næringslivet, og de har kommet fra langt inn i Arbeiderpartiets egne rekker og fra LO. Dette har systematisk blitt avvist med at pytt sann, næringslivet, bedriftene og arbeidsplassene kan tåle litt høyere skatter, for det går jo så det suser i norsk næringsliv. Det gjør det ikke lenger. Finanskrisen er selvsagt ikke Regjeringens ansvar, men man må bære et ansvar for at man ikke har investert for fremtiden, ikke investert tilstrekkelig i infrastruktur, kunnskap og gode rammebetingelser for næringslivet.

Nå har vi fått nye prognoser fra SSB. De viser kraftig nedgang i bedriftenes investeringer, de viser negativ utvikling i eksporten, de viser en nesten halvering av veksten i Fastlands-Norge, og de viser en kraftig vekst i arbeidsledigheten de kommende to år. Regjeringen har sagt at budsjettet er godt tilpasset situasjonen i økonomien. Det kan det ikke være, fordi budsjettet er bygd på helt andre prognoser for utviklingen i norsk økonomi.

Mitt spørsmål til arbeidsministeren vil være: Hvilke anbefalinger vil han som arbeidsminister gi Regjeringen i forhold til endring av politikken når man nå ser at arbeidsledigheten begynner å gå opp?


Les hele debatten