Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Datert: 16.10.2008
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Da Senterpartiets Borten Moe uttalte seg om priskontroll på landbrukseiendommer i Nationen 2. oktober d.å., sa han blant annet: "Jeg kunne fokusert på det byråkratiet som må holdes i ånde på skattebetalernes penger for å forvalte dette, men nøyer meg i grunnen med å konstatere at dette etter mitt skjønn er skadelig for næringa og et grovt overgrep mot enkeltmenneskets eiendomsrett."

Er statsråden enig med Borten Moe i at priskontrollen er skadelig for næringen og et grovt overgrep mot enkeltmenneskets eiendomsrett?


Les hele debatten