Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt man vil åpne for nye store vannkraftprosjekter dersom det sikrer at den franske industrikraftmodellen også kan fungere i Norge

Datert: 16.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I den "franske industrikraftmodellen" får industrien kjøpe kraft til selvkost gjennom et "virtuelt" eierskap til kraften, men samtidig må det åpnes for å investere i ny kraftproduksjon med tilsvarende kraftvolum. I Norge er vannkraft det mest aktuelle til å fylle en slik modell med tilstrekkelig kraft og akseptable priser. Soria Moria-erklæringen utelukker dog nye store vannkraftprosjekt.

Vil statsråden endre dette standpunktet dersom det sikrer at den franske modellen også kan fungere i Norge?


Les hele debatten