Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om at skatteetaten ikke har nådd sine mål i arbeidet med forebygging og kontroll av skatte- og avgiftskriminalitet, og hva som gjøres for å snu den negative utviklingen

Datert: 15.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Riksrevisjonen har ved sin kontroll funnet at skatteetaten ikke har nådd sine mål i arbeidet med forebygging og kontroll av skatte- og avgiftskriminalitet. Langt færre næringsdrivende enn før er blitt kontrollert de to siste årene og intensjonen om kontroll av mer komplekse saker er ikke innfridd. Dette er nedslående resultater når en vet at bevilgningene stadig har økt i denne sektoren.

Hva vil statsråden gjøre for å snu denne negative utviklingen på et så viktig område?


Les hele debatten