Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om at Sykehuset Østfold har vært gransket i forhold til selvmordstilfeller, og har mottatt sterk kritikk fra Helsetilsynet for mangel på kompetanse hos de ansatte og mangelfull risikovurdering

Datert: 16.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I Fredrikstad Blad 14. oktober kan man lese at Sykehuset Østfold har vært gransket i forhold til selvmordstilfeller. Sykehuset har mottatt sterk kritikk fra Helsetilsynet både når det gjelder mangel på kompetanse hos de ansatte og mangelfull risikovurdering. Det fremgår at det er begått alvorlige brudd på helselovgivningen, og hittil i år har sykehuset meldt inn fem selvmord. Styreleder uttaler at rapporten ikke er tema for styret.

Vil statsråden sørge for at styret tar ansvar og følger opp denne alvorlige saken?


Les hele debatten