Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at Helse Vest har avslått søknad fra Stiftelsen Bergensklinikkene om å etablere tilpassede behandlingstilbud for unge som har rusproblemer

Datert: 16.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Unge som har rusproblemer trenger flere tilpassede behandlingstilbud. Stiftelsen Bergensklinikkene har mulighet for å etablere slike tilbud raskt, men har fått avslag på søknad om dette fra Helse Vest. Kommunikasjonsdirektøren i Helse Vest, Bjørg Sandal, har ifølge NRK uttalt at dette skyldes at "Tilbud skal ikke styrkes med nye private klinikker, det skal styrkes innad i sykehus".

Hva er statsrådens vurdering av beslutningen fra Helse Vest og begrunnelsen for denne?


Les hele debatten