Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om å synliggjøre maktstrukturer ved hjelp av et lobbyregister, da vi får et stadig mer profesjonelt påvirkningsapparat og ny problematikk knyttet til åpenhet i demokratiet

Datert: 22.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): SV og Venstre har stått sammen i mange viktige saker når det gjelder å få fram åpenhet i demokratiet, å utvikle demokratiet, åpne høringer her i huset, komiteer, åpne komitemøter lokalt og fylkesutvalgsmøter. Det å utvikle demokratiet tar hele tida vår. Det å synliggjøre maktstrukturer, det å vise fram maktstrukturer, det å utvikle demokratiet får stadig større utfordringer, fordi vi ser at vi får et stadig mer profesjonelt påvirkningsapparat og ny problematikk knyttet til åpenhet i demokratiet. Derfor har Venstre og SV stått sammen i saken om å få til et lobbyregister. I 2004 behandlet vi denne saken her i salen. Statsråden satt sjøl i salen og stemte for å ha et lobbyregister. Så har statsråden fått uttalerett over et forslag som igjen er kommet om et lobbyregister her i salen. Der viser statsråden til svenske maktutredninger, og ikke til den norske maktutredningen, som Ågot Valle viste til, og som Øyvind Østerud uttalte seg om på dagsnytt i dag med hensyn til hvor viktig det var med synliggjøring rundt maktstrukturene. Hun viser til noen uheldige konsekvenser, sjøl om det ikke kommer fram i brevet hvilke uheldige konsekvenser det kan føre til, og avviser i dag forslaget fra Venstre.

Så mitt spørsmål til statsråden er:

Er det viktigere å synliggjøre makt når man ikke har den? Er det slik at SV er for åpenhet når de ikke sjøl sitter i regjering? Er det slik at SV ikke syns det er viktig å utfordre åpenhet i maktstrukturer når de sjøl sitter og styrer i disse maktstrukturene?


Les hele debatten