Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt det er akseptabelt at en enkeltkommune presses til å innføre eiendomsskatt, og at det oppleves som at Regjeringen ved fylkesmannen griper inn i lokalpolitiske prosesser

Datert: 23.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): I et brev til departementet 12. september skriver fylkesmannen i Østfold bl.a. i avsnittet om Råde kommune: "Fylkesmannen har valgt å sette av 1 mill. kr som gjøres avhengig av om kommunestyret gjør vedtak om å utnytte hele kommunens inntektsgrunnlag bedre, [...]" Dette oppfattes lokalt som at regjeringen ved sin stedlige representant fylkesmannen forsøker å gripe direkte inn i prinsipielt viktige lokalpolitiske prosesser og presser en enkeltkommune til å innføre eiendomsskatt.

Anser statsråden at dette er akseptabelt?


Les hele debatten