Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at de regionale helseforetakene respekterer gjeldende regler om personvern, med henvisning til Datatilsynets kontroller våren 2008

Datert: 23.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Datatilsynet gjennomførte våren 2008 kontroller knyttet til håndtering av person- og helseopplysninger i Nasjonalt informasjonssystem for pasienttransport (NISSY). Kontrollen avdekker betydelig svikt i forhold til kravet om å ivareta pasientens personvern. Videre fremkommer det at Helse Sør-Øst RHF har instruert underliggende helseforetak om å benytte ordninger som strider mot gjeldende regelverk.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de regionale helseforetakene respekterer gjeldende regler om personvern?


Les hele debatten