Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om hvorvidt man vil ta initiativ til å redusere kommunenes lånekostnader ved å sette ned risikovektingen, med bakgrunn i lånekrisen og vanskelige økonomiske tider

Datert: 29.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Lånetilgangen reduseres nå sterkt for kommunene, ifølge meldinger fra både Kommunekreditt og Kommunalbanken, og renten er økende. Den såkalte risikovektingen for norske kommuner er på 20 pst. i motsetning til de øvrige nordiske land hvor den er på 0. Kredittilsynet har tidligere anbefalt vektingen redusert til 10 pst.

Vil statsråden, med bakgrunn i lånekrisen og vanskelige økonomiske tider for norske kommuner, ta et initiativ til at risikovektingen nå settes ned slik at kommunenes lånekostnader reduseres?


Les hele debatten