Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt man ser behov for å etablere et moderne og funksjonelt treningssenter for politiet, og når det vil være mulig med byggestart

Datert: 29.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Norge mangler vi et moderne og funksjonelt treningssenter for politiet. Siden Oslo-politiet har de fleste av de tunge operative enhetene som beredskapstroppen, bombegruppen og politihelikopteret for å nevne noen, bør et slikt anlegg lokaliseres til Oslo. Det har vært snakket om det lenge, og så vidt meg bekjent er det meste planlagt. Det som gjenstår er å bevilge midler og starte etableringen.

Ser statsråden behov for et slikt senter, og når er det mulig med byggestart?


Les hele debatten