Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 28.10.2008
Spørsmålet er trukket tilbake

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Klimagassutslippene fra oljesektoren utgjør ca. en fjerdedel av Norges klimagassutslipp. I klimaforliket ble partene enige om at arbeidet for å redusere utslippene fra sokkelen skulle intensiveres. I Aftenposten 24. oktober varslet miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at han ønsker å innføre krav om elektrifisering av alle nye oljeinstallasjoner til havs, samt krav om elektrifisering av eksisterende installasjoner der det ikke blir meningsløst dyrt.

Hva er statsrådens politikk på dette området?


Les hele debatten