Spørretimespørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Om lokalisering av domstol i Søndre Vestfold, og hvorfor ikke Stortinget får mulighet til å vurdere saken på riktig faglig grunnlag

Datert: 30.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I skriftlig spørsmål nr. 1539 for 2007-2008 svarte statsråden at det ikke er noen faglige eller andre hensyn som er så viktige at lokalisering av domstol i Søndre Vestfold må tas opp på nytt. Den faglige vurderingen konkluderte med at Larvik var best egnet. Økonomiske hensyn gjorde at valget ble Sandefjord. Nå er premissene for Stortingets vedtak fullstendig endret og økonomien ved de to alternativene er like.

Hvorfor vil ikke statsråden gi Stortinget mulighet til å vurdere saken på riktig faglig grunnlag?


Les hele debatten