Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre bedre gjennomføring av veiprosjekter i regi av Statens vegvesen, da Riksrevisjonen har påvist store overskridelser og graverende regelbrudd som manglende anbud, rot og forsinkelser

Datert: 30.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stikkprøver Riksrevisjonen har gjort av 25 større veibyggingsprosjekter viser at 10 hadde store overskridelser. I tillegg ble det påvist graverende regelbrudd som bl.a. manglende anbud, rot og forsinkelser. Over halvparten av prosjektene ble forsinket. Riksrevisjonen påtaler altså store mangler i gjennomføring og sluttføring av veiprosjekter i regi av Statens vegvesen.

Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i de forhold som er påpekt av Riksrevisjonen, og for å sikre bedre gjennomføring av veiprosjekter?


Les hele debatten