Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 30.10.2008
Spørsmålet er trukket tilbake

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): NVE har hatt på høring forslag til ny forskrift om kompetansekrav til norske nettselskaper. Flere av forslagene i forskriftsutkastet er kontroversielle, og har møtt stor skepsis fra en rekke nettselskaper og lokale fagforeninger. Når slike signifikante endringer i krav til nettselskapene skaper så store reaksjoner, og kommer i en tid hvor kraftbransjen står overfor store investeringer, så bør saken bli gjenstand for bred politisk behandling.

Vil statsråden fremlegge saken for Stortinget før endelig forskrift utformes?


Les hele debatten