Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om at norsk industri vil få sine konkurransevilkår kraftig forverret dersom man stanser tildelingen av gratis CO¨2-utslippskvoter etter 2012, slik Arbeiderpartiet har varslet

Datert: 30.10.2008
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 05.11.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Dersom globalt miljøarbeid skal gi ønskede resultater, er det viktig at man unngår nasjonale rammebetingelser som bare flytter utslippskildene til andre land. Arbeiderpartiet varslet i en pressemelding 21. august 2008 at "det ikkje skal vere nokon gratis CO2-utslippskvoter etter 2012". EU vil derimot ha en betydelig tildeling av gratis klimakvoter til sin industri. Norsk industri vil dermed få sine konkurransevilkår kraftig forverret.

Kan statsråden forsikre om at Regjeringen ikke jobber i retning av den særnorske linjen Arbeiderpartiet har varslet?


Les hele debatten