Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at priskontroll på landbrukseiendommer er skadelig for næringen og et grovt overgrep mot enkeltmenneskets eiendomsrett

Datert: 22.10.2008
Besvart: 12.11.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Da Senterpartiets Borten Moe uttalte seg om priskontroll på landbrukseiendommer i Nationen 2. oktober d.å., sa han blant annet: "Jeg kunne fokusert på det byråkratiet som må holdes i ånde på skattebetalernes penger for å forvalte dette, men nøyer meg i grunnen med å konstatere at dette etter mitt skjønn er skadelig for næringa og et grovt overgrep mot enkeltmenneskets eiendomsrett."

Er statsråden enig med Borten Moe i at priskontrollen er skadelig for næringen og et grovt overgrep mot enkeltmenneskets eiendomsrett?


Les hele debatten