Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kunnskapsministeren

Om at Kunnskapsdepartementets forslag til elevregister strider mot menneskerettigheten til privatlivets fred, og er et alvorlig angrep på personvernet

Datert: 05.11.2008
Besvart: 05.11.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Jeg tror Stortinget har fått med seg at kommunalministeren følger med, men nå vil jeg be kunnskapsministeren følge med.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om et elevregister. Forslaget har vakt sterke reaksjoner, og det er ikke rart. La meg sitere fra deler av høringsutkastet:

«Personlige forhold som for eksempel helseforhold, seksuell legning, etnisk bakgrunn og religiøs oppfatning kan ha stor betydning for hvordan den enkelte opplever det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. For å tilrettelegge læringsmiljøet for utsatte grupper slik at kvaliteten i opplæring for denne gruppen elever ikke er dårligere enn for andre, er det viktig å ha muligheten til å gjennomføre undersøkelser om dette på aggregert nivå, herunder i forbindelse med elevundersøkelsen.»

Videre:

«For å kunne se dataene i et livslangt perspektiv mener departementet at det bør være anledning til å oppbevare opplysningene i det sentrale registeret flere tiår før anonymisering.»

Høyre mener at forslaget strider imot menneskerettigheten til privatlivets fred, og er et alvorlig angrep på personvernet – det kanskje groveste utslaget av at «storemor» skal følge med deg i alle livets faser.

I en pressemelding på fredag forsøkte departementet å bortforklare forslaget ved å si at påstanden om at forslaget legger opp til registrering av seksuell legning, er feil. Imidlertid har alle høringsinstanser som er eksperter på personvern, oppfattet forslaget på samme måte som Høyre. Det gjelder både Fornyingsdepartementet, Justisdepartementet og Datatilsynet. Foreldreutvalget for skriver at dette forslaget er et alvorlig angrep på personvernet til våre barn.

Jeg mener at kunnskapsministeren nå har en veldig god anledning til å fjerne tåkeleggingen av dette forslaget, og være klar og tydelig overfor Stortinget og si at dette forslaget ikke bare skal legges i en skuff, men gå rett fra høringen til departementets makuleringsmaskin, slik at vi slipper å se dette forslaget igjen.


Les hele debatten