Muntlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt Husbanken, som har finansiert om lag halvparten av de vel 4 000 lavinnskuddsboligene som er bygd de siste årene, har gitt lån de ikke burde

Datert: 05.11.2008
Besvart: 05.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Jeg har et spørsmål til kommunalministeren.

På under to år har opp mot 10 000 mennesker i borettslagsboliger opplevd å miste boligen sin og bli satt i en livslang økonomisk klemme. Mange av disse er ungdommer, og de har kjøpt seg inn i såkalte lavinnskuddsboliger. Husbanken har finansiert om lag halvparten av de vel 4 000 lavinnskuddsboligene som er bygd de siste årene.

Dagens Næringsliv har omtalt en del av disse prosjektene som statsfinansierte gjeldsbomber.

På spørsmål fra Venstres Trine Skei Grande i april i år, om Husbanken har gitt lån de ikke burde, svarte statsråden nei. Står statsråden fortsatt ved dette?


Les hele debatten