Muntlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om at barnevernsbarn i Sør-Trøndelag ikke får den opplæringen de har krav på når de bor i institusjon, og hva som blir gjort for at denne situasjonen ikke skal oppstå

Datert: 05.11.2008
Besvart: 05.11.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mitt hovedspørsmål går til kunnskapsministeren. Vi har bak oss en periode hvor veldig mange tidligere barnevernsbarn har kommet frem med sine historier om at de ikke har fått den opplæringen som de har krav på. Fra alle partier har det blitt sendt beklagelser til disse barna. Mange av dem har søkt om billighetserstatning, og vi har alle egentlig lagt til grunn at dette er noe som hører historien til. Så opplever vi at det er gjennomført kontroll i Sør-Trøndelag fylke, hvor barnevernsbarn ikke får den opplæringen de har krav på når de er i institusjon. I Verdens Gang 3. november, står det bl.a.:

"Av 22 barn boende på institusjoner i Sør-Trøndelag, hadde bare to barn fått den undervisningen de har krav på."

Dette skjer mens statsråd Solhjell har makt i Kunnskapsdepartementet, og jeg vil gjerne be statsråden gjøre kort og greit rede for hva han har gjort for at denne situasjonen ikke skal oppstå.


Les hele debatten