Muntlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til kommunal- og regionalministeren

Om at stadig flere kommuner presses til å innføre eiendomsskatt i forbindelse med tildeling av skjønnsmidler fra fylkesmannen i ulike fylker

Datert: 05.11.2008
Besvart: 05.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Mitt spørsmål går til kommunalministeren.

Statsråden, registrerer jeg, er strålende fornøyd med tingenes tilstand i Kommune-Norge. Men etter tre rød-grønne år, er det stadig flere kommuner som er i ferd med å havne i alvorlig økonomisk trøbbel. Med kraftig økte renter, økte lønnskostnader og stadig nye rød-grønne løfter, er det skapt en forventningskrise hvor stadig flere kommuner presses inn i et hjørne. De rød-grønne kommuneoverføringene strekker ikke til, og vi ser kutt i velferdstilbud, nedleggelser av skoler og nedbemanning.

Kommunal eiendomsskatt er en av de virkelig store og prinsipielle lokalpolitiske stridsspørsmål, og temaet har vært sentralt i en rekke kommunevalgkamper landet rundt. I denne situasjonen opplever stadig flere kommuner at de dels presses, dels trues og dels lokkes til å innføre eiendomsskatt ved et helt utidig press fra fylkesmannsembetet i ulike fylker.

Det er slik at fylkesmennene i 2009 visstnok skal dele ut ca. 1 500 mill. kr i skjønnsmidler. La meg nevne noen eksempler. I mitt eget fylke har Råde kommune fått tydelig beskjed fra fylkesmannen om at man har satt av 1 mill. kr i skjønnsmidler, dersom kommunestyret gjør vedtak om å utnytte hele kommunens inntektsgrunnlag bedre. Det samme ser vi på Stord i Hordaland. Kommunen har ikke innført eiendomsskatt. Ettersom kommunen ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag, må fylkesmannen være varsom med å gi kommunen skjønnstilskudd – jf. departementets retningslinjer. Ja.

Mitt spørsmål til kommunalministeren er: Kan kommunalministeren være like klar som Erna Solberg var som kommunalminister i forrige stortingsperiode?


Les hele debatten