Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til helse- og omsorgsministeren

Om konsekvensen av forslaget til landsvernplan for den statlige delen av helsesektoren

Datert: 06.11.2008
Besvart: 12.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Jeg har tidligere stilt spørsmål til helseministeren om konsekvensen av forslaget til landsvernplan for den statlige delen av helsesektoren, uten å få fyllestgjørende svar.

Kan statsråden klargjøre og forsikre om at en naturlig utbygging av en helseinstitusjon ikke blir forhindret, ev. blir kompensert ved praktisering av denne planen i framtiden?


Les hele debatten