Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Om hvordan kontrollen med Schengen-samarbeidets overvåkingssystemer tilfredsstiller krav om en parlamentarisk demokratisk kontroll

Datert: 06.12.1996
Besvart: 11.12.1996 av justisminister Gerd-Liv Valla

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Under høringene om Lund-kommisjonen 2. desember 1996 uttalte justisministeren at det er nødvendig med en parlamentarisk forankret, demokatisk kontroll med et samfunns hemmelige tjenester og overvåkningssystemer.

På hvilken måte mener justisministeren kontrollen med Schengens overvåkningssystemer tilfredstiller disse krav?"


Les hele debatten