Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvordan Regjeringens ønske om å forhandle ned mulige forpliktelser i EUs fornybardirektiv harmonerer i forhold til festtaler om Norge som energinasjon

Datert: 06.11.2008
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 12.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen ønsker å være minst like ambisiøse i sin klimapolitikk som EU. Satsingen på fornybar energi er både viktig for å kunne kutte CO2-utslipp i fremtiden, og det er også god nærings- og energipolitikk. Et kraftoverskudd kan eksporteres for å tilføre EU mer CO2-fri energi. I Teknisk Ukeblad sier regjeringen at man ønsker å forhandle ned mulige forpliktelser i EUs fornybardirektiv, blant annet ut fra fokus på dårlig nettkapasitet.

Hvordan harmonerer et slikt signal i forhold til festtaler om Norge som energinasjon?


Les hele debatten