Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Om at det ikke er penger til fiskebruer ved Atlanterhavsvegen uten at blant annet kommunene bruker av sine midler, og hvorvidt bruene burde blitt finansiert over statlige bevilgninger

Datert: 05.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Ifølge oppslag i lokalmedia har "Nasjonal turistvei" brukt 6,3 av 15 mill. kr til planlegging i forbindelse med Atlanterhavsvegen som nasjonal turistvei. Når det gjelder de lenge etterlengtede fiskebruene, som blant annet er et viktig trafikksikkerhetstiltak langs riksveien, er det ikke penger til disse uten at blant annet kommunene bruker av sine midler i en anstrengt økonomisk situasjon.

Hva mener statsråden om denne pengebruken, og burde ikke bruene blitt finansiert over statlige bevilginger?


Les hele debatten