Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til nærings- og handelsministeren

Om hvordan Regjeringen kan påføre universiteter og høyskoler to nye hvileskjær når det gjelder grunnleggende forskning som er avgjørende for realfag og medisin, og som gir næringsutvikling

Datert: 12.11.2008
Besvart: 12.11.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Det er slik at kanskje noe av det vitaleste og kraftigste vi kan gjøre både for det nålevende og det ufødte næringsliv, er å satse på forskning. Og noe av det viktigste vi kan gjøre på tvers av trender og på tvers av konjunkturer, er å satse på forskning. Vi vet at når det strammer seg til, vil næringslivet ofte kutte i de kronene som går til forskning.

I det budsjettet som nå er framlagt – og Venstre har lagt fram sitt – er Venstre innenfor de samme budsjettrammene som Regjeringen fordi vi ønsker at renten skal ned. Vi har valgt å prioritere forskningen med ca. 1,7 milliarder kr. Når vi regner med at vi innfører de gamle beløpsgrensene på SkatteFUNN-ordningen og ser bort fra det som er dette budsjettet med 1,2 milliarder kr, styrker vi næringsrettet forskning og sørger for at universiteter og høyskoler – som er helt avgjørende for å få den næringsrettede forskningen – kan drive på en skikkelig måte og slippe å bli påført skade.

Når vi gjør dette, er det fordi vi tenker langsiktig. Noe av det som faktisk bekymrer oss, er at vi ser ut til å ha en regjering som ikke har styrke og vilje til å prioritere langsiktig og tenke langsiktig når det gjelder forskning. Det virker nesten slik som at man ikke oppfatter at forskning – også en næringsrettet forskning – nærmest er en glitrende motkonjunkturpolitikk. Det er en politikk som går på tvers av det vi kan se bryte rundt oss.

I denne situasjonen blir mitt spørsmål til statsråden: Hvordan kan Regjeringen påføre universiteter og høyskoler to nye hvileskjær, når de som jobber i denne sektoren, bl.a. medisineren Jarle Aarbakke, sier: Først og fremst vil det ramme realfag og medisin, som er de delene av forskningen som gir de største effektene på næringsutvikling? Hvordan kan Regjeringen gjør noe så vanvittig kortsiktig som å påføre to nye hvileskjær når det gjelder grunnleggende forskning, som er avgjørende for realfag og medisin, og som gir næringsutvikling?


Les hele debatten