Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Om kulturstatsrådens disposisjonspost på 30 mill. kr., og hvorvidt dette handler om å styrke sitt eget valgkampbudsjett og styrke sin egen rolle som ren velgjører i kulturlivet

Datert: 12.11.2008
Besvart: 12.11.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): En av gledene ved å være i en flertallsregjering må være at man har utsikt til å få loset sitt budsjett igjennom. For kulturstatsråden tror jeg det vil være en utsøkt glede denne gangen, fordi han der har sikret seg en disposisjonspost på hele 30 mill. kr – et meget, meget betydelig beløp, i hvert fall i forhold til de dimensjonene vi jobber med innenfor kulturbudsjettet. Det er dobbelt så mye som i fjor, og ganske mange ganger så mye som f.eks. tidligere statsråd Valgerd Svarstad Haugland hadde.

Det er klart at det må være mulig å ha en disposisjonspost for å kunne håndtere kriser, og jeg synes det er rimelig at statsråden skal ha en viss handlingsevne til å håndtere løpende saker. Men med forrige valgkamp i friskt minne må jeg si at det er nærliggende å gjøre seg noen refleksjoner om ikke dette handler om å styrke sitt eget valgkampbudsjett og også styrke sin egen rolle som ren velgjører i kulturlivet – det første med åpenbare betenkeligheter i forhold til grensen mellom det vi driver med som politikere, og det vi driver med som statsrådsjobb, og det andre, synes jeg, med ganske store betenkeligheter i forhold til den avstand det bør være mellom stat og kulturliv, og den avstand det bør være mellom statsråd og kulturlivets aktører.

Med 30 mill. kr i ermet ser jeg for meg en triumfferd i august land og strand rundt på linje med den vi så sist, hvor man altså kan riste ut av ermet mer eller mindre velbegrunnede prosjekter. Vi så vel av dem som kom sist, at ikke alle akkurat lot til å ha den mest kvalitetssikrede saksbehandlingsgang.

Er det dette vi kan vente denne gangen også?


Les hele debatten