Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om strategi og tiltak for å bruke fornyelse og modernisering for å nå Regjeringens hovedmål for samferdsel

Datert: 13.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen har fornyelse og utvikling av offentlig sektor som et eget kapitel i sin politiske plattform. Der heter det bl.a.: "Offentlig sektor skal være i stand til å ivareta hensynet til kvalitet, tilgjengelighet, rettferdighet og økonomisk effektivitet." Hovedmålene for samferdsel er "trafikksikkerhet, mer miljøvennlig transport, regional utvikling og et effektivt og tilgjengelig transportsystem for hele landet".

Hva er statsrådens strategi og tiltak for å bruke fornyelse og modernisering for å nå målene?


Les hele debatten