Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om å iverksette konkrete tiltak for å bidra til utslippsreduksjoner innenfor olje- og gassektoren

Datert: 13.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I klimaforliket forpliktet regjeringen seg til å redusere utslippene av klimagasser i Norge med 15-17 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Etter klimaforliket har utslippene fra Melkøya økt Norges samlede utslipp med 1,5 mill. tonn. Skarv-utbyggingen vil øke utslippene med ytterligere 500 000 tonn. Planene for Goliat-utbyggingen, som nå er sendt på høring, vil også medføre økte utslipp.

Hvilke konkrete tiltak tenker statsråden å sette i verk for å bidra til utslippsreduksjoner innenfor olje- og gassektoren?


Les hele debatten