Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om at kvotesystemet påfører norske vannkraftkunder i industrien og husholdningene betydelige ekstrakostnader, mens norske vannkraftprodusenter tjener på systemet

Datert: 13.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Mange kraftanalytikere mener CO2-kvoter og kullkraft er en dårlig sammenheng, fordi kraftbransjen som helhet skor seg stort på kvotene gjennom høyere strømpris. CO2-kostnadene for kullkraft sendes videre til kundene, mens CO2-fri kraft får alle gevinster. Norske vannkraftprodusenter tjener på dette, men systemet påfører norske vannkraftkunder i industrien og husholdningene betydelige ekstrakostnader.

Hva vil statsråden gjøre for å redusere de negative konsekvensene dette har for norske strømkunder?


Les hele debatten