Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om å medvirke til at vi snarest får på plass en løsning som kan bedre situasjonen for unge og aldrende rusmisbrukere

Datert: 19.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Det er selvsagt naturlig for Stortinget midt i en finanskrise og i nedgangstider å fokusere på statsbudsjettet og virkningene av det. Men det vil vi komme tilbake til i senere spørsmål, fordi det er noen mennesker i vårt samfunn som alltid opplever en finanskrise, som alltid opplever nedgangstider, som alltid befinner seg på skyggesiden i samfunnet. En liten gruppe av dem var på besøk her i Stortinget i går og kunne for flere partier representert på Stortinget presentere sterke vitnesbyrd om en ganske tøff og krevende tilværelse.

Det er jo slik at når presidenten og statsministeren og flere av oss andre får et akutt helseproblem, får vi øyeblikkelig medisinsk behandling. Hvis vi har et hjerteproblem, et benbrudd eller hva det måtte være, får vi akutt medisinsk hjelp. Når rusmisbrukere har behov for akutt hjelp for å overleve, får de beskjed om å vente. De får beskjed om å stille seg i en kø.

Vi har store, uløste oppgaver på dette området. Derfor har jeg lyst til å utfordre statsministeren på mulighetene for nå å få på plass et bredt politisk forlik, slik at vi kan løse denne uverdige situasjonen for altfor mange både unge og aldrende rusmisbrukere, som gjennom et altfor langt liv har hatt store utfordringer, og som flere har vært opptatt av å få løst lenge. Men da trenger vi en enighet på tvers, og da trenger vi også medvirkning fra rød-grønne partier og Regjeringen. Spørsmålet til statsministeren blir om han er villig til å medvirke til at vi snarest mulig får på plass en løsning som kan bedre situasjonen for denne svært utsatte gruppen mennesker.


Les hele debatten