Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om at skatteskjerpelsene i statsbudsjettet er uheldige for investeringsviljen og for arbeidsplassene, ifølge næringsorganisasjonene

Datert: 19.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Hver dag slås det opp i nyhetene nye konkurser, nye permitteringer, nye oppsigelser i Norge. Vi får nye internasjonale rapporter som sier at krisen rammer hardere og tøffere enn det man hadde forutsett i mange land, inklusiv en av de store drivkreftene så langt, nemlig Kina.

TV 2 har liggende ute en fortløpende oppdatert liste over oppsigelser og permitteringer i industrien. Det er et trist syn å se hvor mange arbeidsplasser som er på vei til å bli nedlagt – de kjente, gode, som vi trodde var solide bedrifter.

Da Regjeringen la frem sitt statsbudsjett, ble finansministeren utfordret på at man ikke hadde en plan for krisen. Hun svarte at jo, jeg har en plan, og planen er statsbudsjettet. Men samme dag sa hun til NRK at statsbudsjettet ikke var påvirket av krisen. Det betyr at Regjeringen har en plan for krisen, som ikke er påvirket av krisen. Det kan man se i statsbudsjettet, og hvilke tiltak som ligger der, bl.a. når det gjelder skatteøkningen, men også når man ser på graden av ekspansivitet.

Jeg hører statsministeren svarer noen ganger at de har lagt fram et ekspansivt budsjett, men graden av ekspansivitet i dette budsjettet er akkurat like stor som det man leverte i fjor i en situasjon med mangel på arbeidskraft, i en situasjon med en overopphetet økonomi.

Alle næringsorganisasjonene sier at skatteskjerpelsene i dette budsjettet er uheldige for investeringsviljen og for arbeidsplassene. Regjeringen står arrogant på sitt. Når har Regjeringen tenkt å gjøre retrett og se at skattelettelser er ett av virkemidlene for å komme ut av krisen?


Les hele debatten