Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om å bruke mer penger på offentlige vedlikeholdsoppgaver når vi får ledig kapasitet i bygg- og anleggsbransjen, og om krav fra fagbevegelsen om en beredskapsplan

Datert: 19.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Når jeg hører på statsministeren i dag, blir jeg minnet om episoden fra de rød-grønnes hvetebrødsdager ute på en badestrand her i byen, hvor utsagnet var at vi har flertall, vi trenger ikke å forhandle, vi kan bare handle. I øyeblikket opplever jeg at Regjeringen verken forhandler eller handler, i hvert fall ikke i forhold til Stortinget. Det er mulig at man har veldig mye på gang i Regjeringskvartalet og i skuffene, men Regjeringen har latt anledningen gå fra seg til å legge fram et tillegg til sitt eget budsjett for å oppdatere det. Den har latt anledningen gå fra seg til et samarbeid om statsbudsjettet her i Stortinget. Det betyr at vi vedtar et statsbudsjett oppunder jul som ikke er i takt med virkeligheten der ute.

Nå kan en flertallsregjering tillate seg å ikke lytte opposisjonen. Og man kan kanskje til og med tillate seg å ikke lytte til Næringslivets Hovedorganisasjon. Men det som er mer alvorlig, er at man ikke lytter til de meldingene som kommer ute blant folk. Der er det et stort spørsmål. Nå kan vi legge skattelettelsene til side, det er ikke det jeg snakker om. Det er et stort spørsmål om hvorfor vi i denne situasjonen ikke kan bruke mer penger på offentlige investeringer – offentlige vedlikeholdsoppgaver som alle ser er forsømt, som alle ser trengs – når vi får ledige hender, ledig kapasitet i bygg- og anleggsbransjen. Og hvis statsministeren ikke lytter til Kristelig Folkeparti, bør han i hvert fall lytte til fagforeningslederne. Jeg har de siste to dagene hatt møter med forbundslederne i Fellesforbundet, Fagforbundet, Industri Energi, og det er et samstemt krav at det må komme en beredskapsplan som bl.a. inneholder en del av disse tiltakene i offentlig sektor. Da er mitt spørsmål om statsministeren også har tenkt å avvise disse kravene fra fagbevegelsen.


Les hele debatten