Muntlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til statsministeren

Om at EØS-avtalen ikke vil kunne bestå i sin nåværende form dersom Island flytter ut av den avtalen de har med EU, og hvordan Norge skal løse denne utfordring

Datert: 19.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Denne regjeringen har gjort én viktig innsats for arbeidsplassene i dette landet: Den har ansatt hundretalls nye informasjonsmedarbeidere, dvs. politiske selgere. Det er jo også en innsats. Etter forrige ukes spontanspørretime og denne skjønner jeg at den viktigste delen av jobben for disse er å lære opp statsrådene som sendes til Stortinget, hvorledes de skal unngå å komme i skade for svare på de spørsmål Stortinget stiller. Siden dette er det siste spørsmålet i denne spontanspørretimen, håper jeg at statsministeren vil gjøre et unntak og forsøke å svare.

I Klassekampen i dag står det over hele forsiden: «Norges avtale med EU ryker». Det er selvfølgelig en forenkling som alle tabloide oppslag, men alle piler peker i retning av at Island i løpet av de nærmeste månedene kommer til å flytte ut av den avtalen de sammen med Norge har med EU. Alle norske eksperter er enige om at dersom Norge for alle praktiske formål blir alene igjen på EFTA-siden i denne avtalen, vil EØS-avtalen ikke kunne bestå i sin nåværende form.

I Dagsavisen i dag gir utenriksministeren fiskeribefolkningen i Norge det råd å tenke grundig igjennom hva denne situasjonen vil innebære. Det er et godt råd, men det ville også ha vært et veldig godt råd av en utenriksminister til sin egen regjering, at han hadde bedt Regjeringen om å tenke gjennom dette. Etter norsk statsskikk er det Regjeringen som har ansvaret for Norges forhold til andre land – og også på dette området haster det.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Hvorledes arbeider Regjeringen med dette spørsmål, og hvorledes vil Stortinget bli informert og trukket med fra Regjeringen side i overlegningen om hvordan Norge skal løse denne utfordring?


Les hele debatten