Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til planleggingsministeren

Om Statsbygg sine planar om ein ny Sentrum politistasjon i Oslo på hjørnet av Stortingsgata/Rosenkrantzgata

Datert: 06.12.1996
Besvart på vegne av: Planleggingsministeren
Besvart: 11.12.1996 av Unknown MinisterCode: BRU Bendik Rugaas

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Statsbygg planlegg å bygge ny politistasjon på hjørnet av Stortingsgata/Rosenkrantzgata. Nåverande bygning vil bli rivi om enn antikvariske styresmakter ønskjer å verne bygningen. Ein skulle tru det var meir uro andre stader i Oslo sentrum der Statsbygg heller burde bygge.

Har Statsbygg vurdert andre tomter?"


Les hele debatten