Muntlig spørsmål fra Jan Petersen (H) til forsvarsministeren

Om at Stortinget ønsker et samlet miljø for Forsvarets IKT-sektor på Jørstadmoen, og at statsråden arbeider med planer som er i strid med Stortingets klart uttrykte vilje

Datert: 26.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H): Et moderne forsvar er helt avhengig av en sterk IKT-sektor. Stortinget har drøftet dette mange ganger, og har vært veldig tydelig. Stortinget ønsker et samlet miljø for IKT-sektoren. Det medfører også ledelse. Dette miljøet er lagt til Jørstadmoen og oppgavene til ledelsen er definert veldig tydelig i den instruksen som er gitt til lederen. Ledelsen skal stå for en helhetlig styring og ledelse av Forsvarets informasjonsinfrastruktur, og den skal stå for en helhetlig utvikling av Forsvarets informasjonsinfrastruktur. Dette ble bekreftet av Stortinget i juni i år ved behandlingen av langtidsprogrammet.

Finlesing av budsjettet, og ikke minst det man leser i diverse avisoppslag, tyder på at statsråden arbeider med planer som er i strid med Stortingets klare oppfatning, ved at det bygges opp parallelle strukturer til det jeg siterte til i Oslo. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvorfor arbeider statsråden med planer som er i strid med Stortingets klart uttrykte vilje?


Les hele debatten