Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om hvordan formuesskatten slår ut og tapper sårt tiltrengt egenkapital ut av bedrifter og eiere

Datert: 27.11.2008
Besvart: 17.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Nationen har 27. november overskriften "Må skatte av tapte verdier". En av mange småbedriftseiere står fram og viser at han nå betaler formuesskatt av tapte verdier. Finansavisen 21. november viser et eksempel der to aksjonærer i et par småselskaper på Oslo Børs må betale henholdsvis 30 og 40 pst. av gjenværende verdier i to selskaper i formuesskatt. Dette er katastrofale eksempler på hvordan formuesskatten slår ut og tapper sårt tiltrengt egenkapital ut av bedrifter og eiere.

Er dette en politikk tilpasset dagens utfordringer?


Les hele debatten