Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til olje- og energiministeren

Om å stimulere til mer bruk av ved som oppvarmingskilde

Datert: 03.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Vedfyring utgjør ca. 50 pst. av total bruk av bioenergi. Bare i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark er det en enorm vedressurs å ta av, nemlig 12,5 millioner kubikkmeter, samt at lauvskogarealene øker for hvert år over hele landet. Det virker som regjeringen ikke ser disse ressursene og stimulerer heller ikke til økt bruk av ved til oppvarming.

Vil statsråden bidra til at det stimuleres til mer bruk av ved som oppvarmingskilde?


Les hele debatten