Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justisministeren

Om at konsekvensene av bemanningskrisen i politiet for alvor begynner å vise seg i kriminalitetsstatistikken

Datert: 11.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Konsekvensene av bemanningskrisen i politiet begynner nå for alvor å vise seg i kriminalitetsstatistikken. Tall fra Sunnmøre politidistrikt viser, i likhet med mange andre politidistrikt, at særlig narkotikaanmeldelsene går dramatisk ned. Vi vet at narkotikasaker nesten utelukkende er et resultat av spaning og aktivt politiarbeid, og som nedprioriteres når politiets ressurser er knappe.

Hva vil statsråden foreta seg for å hindre at denne utviklingen får fortsette?


Les hele debatten