Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å vurdere lettelser i bestemmelsen om botid i skatteloven § 9-3 med bakgrunn i stagnasjonen i boligmarkedet

Datert: 11.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Stagnasjonen i boligmarkedet medfører nå at i tillegg til problemer med mellomfinansiering kan personer som har kjøpt ny bolig risikere ikke å få solgt den gamle eller at salget tar over ett år. Ved flytting til ny bolig før salg av gammel kan det bety at gevinstbeskatning inntrer også for boliger som har vært eiet og bebodd i mange år, jf. bestemmelsen om botid i skatteloven § 9-3.

Vil statsråden i lys av dette vurdere lettelser i bestemmelsen om å ha bodd ett av de to siste år før salg i boligen?


Les hele debatten