Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Om å sørge for at midlertidig plasserte mindreårige asylsøkere får en forutsigbar og best mulig bosituasjon, da mange og raske flyttinger er uheldig for de fleste barn

Datert: 11.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Når det ikke finnes plass på omsorgssentrene for mindreårige asylsøkere blir disse midlertidig plassert. Trygghet er viktig for et hvert barn. Raske og mange flyttinger er uheldig for de fleste barn.

Hva vil statsråden foreta seg for at midlertidige plasserte barn får en forutsigbar og best mulig bosituasjon?


Les hele debatten