Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kunnskapsministeren

Om å sikre at alle enslige mindreårige asylsøkere får skolegang raskt etter plasseringen, enten de er midlertidig plassert i fosterhjem eller bosatt i omsorgssenter

Datert: 11.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): I Eidsberg kommune i Østfold har fire enslige mindreårige asylsøkere (EMA) fra 14-15 år vært midlertidig plassert i et fosterhjem siden 20. juli 2008. Barna har ikke fått skolegang. Begrunnelsen for dette har blant annet vært at de er midlertidig plassert. De har altså ikke fått formell skolegang på et halvt år. Dette er i strid med norsk lovgivning og Barnekonvensjonen.

Hvordan kan statsråden sikre at alle EMA, enten de er midlertidig plassert i fosterhjem eller bosatt i omsorgssenter, får skolegang raskt etter plasseringen?


Les hele debatten