Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til samferdselsministeren

Om tunnelprosjektet Hidra Landfast i Flekkefjord og utvidelse av perioden for bruk av ferjetilskudd som investeringsmidler og bompengefinansiering, fra 15 til 20 år

Datert: 11.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Tunnelprosjektet Hidra Landfast i Flekkefjord, Vest-Agder, er nesten fullfinansiert til 284 mill. kr. Prosjektet kan startes opp raskt. Samferdselsdepartementet må snarest avklare ordningen med alternativ bruk av ferjesubsidier, nemlig en utvidelse av perioden for bruk av ferjetilskudd som investeringsmidler og bompengefinansiering, fra 15 til 20 år. Kommunen og fylkeskommunen har i lang tid forgjeves bedt om møte i saken. Viser også til skriftlig spørsmål nr. 1567 for 2007-2008.

Vil statsråden nå sørge for en driftsperiode på 20 år?


Les hele debatten