Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til samferdselsministeren

Om å sørge for en rask avklaring vedrørende utbyggingen av et tredje mobilnett slik at tap av jobber forhindres

Datert: 11.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Vedtak fra Post- og teletilsynet av 17. november 2008 betyr at mobilaktører mister et viktig insentiv for utbygging av nytt mobilnett. Det har vært et politisk mål å få på plass et tredje nett av hensyn til konkurransen og økt mobildekning i hele landet. Hvis planlagt utbygging av nett bortfaller kan dette bety tap av hundrevis av jobber, noe som i krisetider bør unngås.

Vil statsråden stå ved målet om et nytt nett, og sørge for en rask avklaring slik at utbyggingen kan ta til og tap av jobber forhindres?


Les hele debatten