Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til samferdselsministeren

Om hvorfor ikke departementet tok hensyn til innspill om bedre tilpasset regionalt flytilbud over Evenes før utlysning av nye anbud for forpliktelse til offentlig tjenesteytelse (FOT)

Datert: 11.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Før utlysing av nye anbud for forpliktelse til offentlig tjenesteytelse (FOT) inviterte departementet til innspill. Sør-Troms Regionråd og Ofoten Regionråd har sammen med Troms fylkeskommune dokumentert behov og kommet med klare anbefalinger for et bedre tilpasset regionalt flytilbud over Evenes. Ved utlysingen av FOT for perioden 2009-2012 viser det seg at innspillene overhodet ikke er hensyntatt og det legges opp til et rutetilbud og en prising som rammer Evenes svært negativt.

Hva er statsrådens forklaring på dette?


Les hele debatten