Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om å ta tak i problemet med manglende tilgang på spanere, med henvisning til oppslag i Politiforum nr. 12, 2008, om vanskelighetene rundt samarbeid med andre lands politi

Datert: 11.12.2008
Besvart: 14.01.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Politiforum nr. 12, 2008, er det er artikkel om norsk politi og vanskelighetene rundt samarbeid med andre lands politi. Det vises der til en sak dansk politi jobbet med, hvor norsk politi ikke bistod på en måte som ivaretok deres ønske. Politidirektøren sier blant annet: "Det er svært uheldig dersom manglende tilgang på spanere fører til at kriminelle forhold ikke følges opp slik de burde."

Deler statsråden direktørens bekymring, og hvilke tiltak bør iverksettes for å ta tak i problemet?


Les hele debatten