Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om å få mer politi i gatene, da vi ser en samfunnsutvikling preget av økende vold, flere gjengslagsmål, drap og overgrep som bidrar til å frata innbyggerne trygghet

Datert: 17.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Dessverre ser vi en samfunnsutvikling preget av økende vold, flere gjengslagsmål, drap og overgrep – en rekke uheldige hendelser som bidrar til å frata innbyggerne i dette landet trygghet, og som bidrar til redusert livskvalitet og mye frykt.

Det er også slik at i mange befolkningstette områder rundt omkring i landet er man tidvis helt uten politibemanning. Det betyr selvsagt at hvis det skjer alvorlige hendelser i disse områdene, er utrykningstiden lang, ja faktisk altfor lang, noe som i verste fall får alvorlige konsekvenser for dem som er berørt.

Så langt har svaret fra den sittende regjeringen vært at de har økt opptaket til Politihøgskolen. Men det løser ikke den akutte politisituasjonen på kort sikt. Det er snarere tvert imot slik at politiet selv har lansert en rekke tiltak som kan bidra til å løse denne svært alvorlige situasjonen og bidra til å få tryggheten tilbake i gatene og utenfor hjemmene til folk.

Da er mitt spørsmål til statsministeren: Hva vil regjeringen Stoltenberg gjøre på kort sikt for å få mer politi i gatene, og for å få tryggheten tilbake til innbyggerne?


Les hele debatten