Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om å få et fungerende utlånsmarked for norske bedrifter slik at ikke lønnsomme bedrifter på lang sikt går konkurs på grunn av en kortsiktig finanskrise

Datert: 17.12.2008
Besvart: 17.12.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Jeg vil gjerne skifte over til det temaet som jeg tror bekymrer oss alle ved inngangen til et nytt år, nemlig at vi fortsatt ikke har fått bankmarkedene eller de økonomiske systemene til å fungere.

Jeg registrerer at statsministeren i dag på første side av Dagens Næringsliv uttaler at situasjonen er skummel. Situasjonen er ikke bare skummel. Den er meget farlig, fordi vi, nesten syv uker etter at vi startet med banktiltak i Norge, ennå ikke har fått et fungerende utlånsmarked for norske bedrifter. Det er fortsatt slik at de fleste store bedrifter i Norge sier at de knapt får lån, eller at hvis de får tilbud om lån, er det lån med renter som ligger langt over det vi diskuterer når det gjelder personers boliglånsrente. Utlånsmarkedet er tomt for investeringer i forskning, investeringer i miljøtiltak, investeringer i nye arbeidsplasser.

Da mener jeg at det er på tide at statsministeren gjør noe annet enn å kommentere dette ved å si at det er skummelt. Da opposisjonen og posisjonen møttes i forrige uke, var dette et av de vesentlige temaene som ble lagt på bordet: Vi må få til banktiltak som virker, fordi obligasjonsmarkedet er tørket ut, og bankene tør ikke låne ut, virker det som. Da må vi vite hvorfor det ikke fungerer, og hvilke tiltak som skal til.

Da er mitt klare spørsmål til statsministeren: Når skal han slutte å kommentere med at det er skummelt og faktisk vise handling, sørge for at Stortinget og andre får god nok informasjon til at vi sørger for at lønnsomme bedrifter på lang sikt går ikke konkurs på grunn av en kortsiktig finanskrise?


Les hele debatten